loading

กิจกรรมของโรงเรียน

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักทางสิ่งแวดล้อมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 29 มิ.ย. 2565
uploads/2/2022-12/290254400_3109373452662031_6267817327918417756_n.jpg

29 มิถุนายน 2565 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยงานโครงการพิเศษ “โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” กลุ่มบริหารงานอำนวยการ ได้นำนักเรียนแกนนำนักพฤกษศาสตร์น้อยวัฒโนทัย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4 จำนวน 20 คน เข้าร่วมอบรม รวมทั้งเป็นผู้ช่วยวิทยากร อีกจำนวน 5 คน ในกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักทางสิ่งแวดล้อมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางรุ้งกาญจน์ เกลอดู หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พร้อมด้วยนางสาววลีรัตน์ ทองรักษ์ เป็นครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอนันต์ มนตรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ข่าว/ภาพ เครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานอำนวยการ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.