loading

กิจกรรมของโรงเรียน

พิธีไหว้ครู ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 29 มิ.ย. 2566
uploads/2/2023-07/357522076_592482196350684_8271306855645158057_n.jpg

29 มิถุนายน 2566 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนั้นได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์เทวินทร์ ถาธรรม พิทยาจารย์ เป็นผู้กล่าวองค์การและเป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครู ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในครั้งนี้ โดยมีผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรีนยรุู้ศิลปะ ครูอาวุโส อดีตคุณครู(ครูเก่า) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และตัวแทนคณะครู บุคลการทางการศึกษา และนักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ-ทัศนศิลป์ นักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ-ดนตรี นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ นักเรียนชุมนุมดนตรีพื้นเมือง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รวมทั้ง คณะครูนาฏศิลป์ จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และโรงเรียนหอพระ เข้าร่วมในพีธีในครั้งนี้ด้วย
ข่าว/ภาพ เครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.