loading

กิจกรรมของโรงเรียน

พิธีมอบเกียรติบัตรคนดีศรีวัฒโนทัยและพิธีมอบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและปัจฉิมนิเทศ แสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 “ดอกปีบ ช่อที่ 117” รุ่น “นภพิรุฬห์
วันที่ 14 มี.ค. 2566
uploads/2/2023-04/336058748_757968972564214_8417471358738354985_n_1.jpg

14 มีนาคม 2566 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จัดพิธีสักการะและกราบทูลลา สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พิธีมอบเกียรติบัตรคนดีศรีวัฒโนทัยและพิธีมอบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและปัจฉิมนิเทศ แสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 “ดอกปีบ ช่อที่ 117” รุ่น “นภพิรุฬห์” (ผู้เจริญเหนือขอบฟ้า) โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในพิธี และนางสาวณัฐกฤตา เราเท่า ประธานรุ่น นภพิรุฬห์ นำกล่าวสักการะและกราบทูลลาสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ จากนั้น มีพิธีมอบเกียรติบัตรคนดีศรีวัฒโนทัยและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ และพิธีปัจฉิมนิเทศแสดงความยินดี กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ อาคารร่มฟ้าวัฒโนทัยโดยได้รับเกียรติจาก นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ โดยมี นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมแสดงความชื่นชมยินดี พร้อมกันนั้น ประธานรุ่น “นภพิรุฬห์” และตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องเรียนได้มอบของที่ระลึกให้แก่โรงเรียน ซึ่งในพิธีดังกล่าวมีการผูกข้อมือถือด้วยด้ายสายสิญจน์ที่ได้รับการปลุกเสกจาก พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร โดยเชื่อว่าเป็นการปกป้องภัยอันตรายและสิ่งเลวร้าย รวมทั้งมีการมอบช่อดอกกุหลาบ อันแสดงถึงความรักที่บริสุทธิ์ จากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 บรรยากาศอบอวลไปด้วยความรักความผูกพันและมิตรภาพระหว่างเพื่อน พี่น้อง ชาวฟ้า-ขาววัฒโนทัยพายัพ
แผ่นฟ้ากว้าง ทางไกล ใจมุ่งมั่น
มาถึงวัน อันเปรมปรีดิ์ ที่สดใส
สามปีผ่าน รั้วฟ้าขาว วัฒโนทัย
สู่เส้นชัย ในวันนี้ ที่รอคอย
"นภพิรุฬห์" ผู้เจริญ เหนือขอบฟ้า
จงก้าวหน้า ก้าวไกล ไม่ท้อถอย
สุขสำเร็จ สมหทัย ให้เลิศลอย
ดั่งดาวน้อย ส่องสว่าง กลางนภา

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.