loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ห้องเรียนพิเศษเตรียมทหารและตำรวจ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนในโครงการฯ
วันที่ 27 ก.พ. 2566
uploads/2/2023-04/333060119_871063400790465_2507624351845072258_n.jpg

ห้องเรียนพิเศษเตรียมทหารและตำรวจ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนในโครงการฯ โดย นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางสาวนารีรัตน์ ทะจิตธรรม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมทหารและตำรวจดังกล่าว โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13 จำนวนทั้งหมด 60 คนเข้าร่วมการอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความรู้ พร้อมทั้งเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนห้องเรียนเตรียมทหาร และตำรวจ(Pre Cadet Program) ในการเตรียมสอบในสถาบันที่บรรจุแต่งตั้งและรับราชการทหารและตำรวจ โดยได้รับเกียรติจาก ร.ต.อ. กันย์กวีร์ กนกทิพยกุล กลุ่มงานจารจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ เมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
ข่าว/ภาพ เครือข่ายประชาสัมพันธ์งานห้องเรียนพิเศษเตรียมทหารและตำรวจ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.