loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ร่วมถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566
วันที่ 25 พ.ย. 2566
uploads/2/2023-12/405759724_122117339750089568_8417321547988859825_n.jpg

วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้งานลูกเสือและยุวกาชาด พร้อมกองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี
เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566
ณ โรงเรียงยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.