loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ทีมผู้บริหารจากธนาคารออมสิน หนองหอยและธนาคารออมสินภาค 8 ซึ่งเข้ามาเยี่ยมชมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงาน และการเปิดบัญชีธนาคารของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 31 พ.ค. 2565
uploads/2/2022-11/284169323_3087166008216109_385225652238041430_n.jpg

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นายเศรษฐวิทย์ สมสัตย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ให้การต้อนรับทีมผู้บริหารจากธนาคารออมสิน หนองหอยและธนาคารออมสินภาค 8 ซึ่งเข้ามาเยี่ยมชมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงาน และการเปิดบัญชีธนาคารของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้มีครูที่ปรึกษางานธนาคารโรงเรียน และนักเรียนผู้ทำหน้าที่นายธนาคารโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องธนาคารออมสิน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.