loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ร่วมสนับสนุนการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ส.บ.ม.ท. ทิศทางการบริหารสู่คุณภาพ เรียนดี มีความสุข และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
วันที่ 14 ก.พ. 2567
uploads/2/2024-02/424955242_122134457048089568_2073347018018474541_n.jpg

13-14 กุมภาพันธ์ 2567 : นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานสาขา ส.บ.ม.ท. เชียงใหม่ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสนับสนุนและให้การต้อนรับต้อนผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ในการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางการบริหารสู่คุณภาพ เรียนดี มีความสุข และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ และโรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.