loading

กิจกรรมของโรงเรียน

การรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2567 ในรอบทุนพิเศษโครงการทุนเพชรพระศรีฯ โครงการทุนเด็กดีศรีวัฒโนทัยและโค
วันที่ 23 ธ.ค. 2566
uploads/2/2024-01/412887917_122123774858089568_6624403040305443347_n.jpg

23 ธันวาคม 2566 : นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นายสุพจน์ สุขแยง รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงบประมาณตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการในการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2567 ในรอบทุนพิเศษโครงการทุนเพชรพระศรีฯ โครงการทุนเด็กดีศรีวัฒโนทัยและโครงการทุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.