loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายเสมือนจริง สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเตรียมทหารและตำรวจ ม.1/13 ม.2/13 ม.3/13 ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
วันที่ 17 ก.พ. 2567
uploads/2/2024-02/424976848_122135198390089568_4050663036099759554_n.jpg

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567: นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้งานห้องเรียนพิเศษเตรียมทหารและตำรวจ กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายเสมือนจริง สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเตรียมทหารและตำรวจ ม.1/13 ม.2/13 ม.3/13 ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กนักเรียนและผู้ปกครองได้เห็นพัฒนาการด้านสมรรถภาพทางกายของนักเรียน รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเตรียมสอบรับราชการทหารและตำรวจต่อไป

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.