loading

กิจกรรมของโรงเรียน

รางวัลระดับเหรียญทองในการนำเสนอผลงานวิชาการหรือโครงงานคณิตศาสตร์ แบบโปสเตอร์และรางวัลระดับเหรียญทองแดงในการนำเสนอผลงานวิชาการหรือโครงงานคณิตศาสตร์ แบบบรรยาย
วันที่ 18 ก.พ. 2566
uploads/2/2023-04/332310699_615370737077370_7194183671297500411_n.jpg

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนโครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ (Gifted Math) ภาคเหนือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ที่ได้รับ รางวัลระดับเหรียญทองในการนำเสนอผลงานวิชาการหรือโครงงานคณิตศาสตร์ แบบโปสเตอร์และรางวัลระดับเหรียญทองแดงในการนำเสนอผลงานวิชาการหรือโครงงานคณิตศาสตร์ แบบบรรยาย โดยมีคุณครูสรายุทธ เริญกาศ คุณครูชัยบดี ไชยพรหม คุณครูสุบิน เครือแก้ว คุณครูวรรณทะญา เนืองวงค์ เป็นครูที่ปรึกษา พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข่าว/ภาพ เครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.