loading

กิจกรรมของโรงเรียน

สอบธรรมศึกษาสนามหลวงชั้นตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 7 ธ.ค. 2566
uploads/2/2023-12/407849017_122120246612089568_1952025199745426286_n.jpg

7 ธันวาคม 2566 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมกับคณะสงฆ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดสอบธรรมศึกษาสนามหลวงชั้นตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2566 และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้ที่สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระเทพสิงหวราจารย์,ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายพระสงฆ์ โดยมีพระครูโสภณปริยัติ รองเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ประธานสนามสอบ เป็นผู้อ่านคำปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวงประจำปี 2566 และกล่าวถวายรายงานโดย นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัพ โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมพิธีเปิด ณ อาคารหอประชุม 117 ปี วัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.