loading

กิจกรรมของโรงเรียน

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครเอเอฟเอส ระดับภูมิภาค(ภาคเหนือ) ประจำปี2567 จัดโดยมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ณ โรงแรมอโมร่าท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 7 ก.พ. 2567
uploads/2/2024-02/421969812_122133024896089568_9114122843677172785_n.jpg

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพและประธานเอเอฟเอสเขตเชียงใหม่/ศูนย์อุปถัมภ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพและรองประธานเอเอฟเอสเขตเชียงใหม่/ศูนย์อุปถัมภ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมด้วย นางสาววีณประภา เชิงเชาว์ ครูผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตเชียงใหม่และนางภธิรารัช นันติ ครูผู้ประสานงานศูนย์อุปถัมภ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครเอเอฟเอส ระดับภูมิภาค(ภาคเหนือ) ประจำปี2567 จัดโดยมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ณ โรงแรมอโมร่าท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.