loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ผอ.สพม.เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และม.4
วันที่ 11 ก.พ. 2567
uploads/2/2024-02/421986055_122133776876089568_2161290689989259188_n.jpg

11 กุมภาพันธ์ 2567 : นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และนายสุพจน์ สุขแยง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต้อนรับ ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ในโอกาสตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2567

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.