loading

กิจกรรมของโรงเรียน

การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
วันที่ 27 ม.ค. 2567
uploads/2/2024-02/421993428_122130996176089568_3562255849753679018_n.jpg

วันที่ 27 มกราคม 2567
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นายสุพจน์ สุขแยง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางบุศรา ปาระมี และนายประชา สารสมลักษณ์ นำนักเรียนชั้น ม.5/11 และ ม.4/14 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ SMTE เข้าร่วมศึกษาดูงานการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.