loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
วันที่ 18 ธ.ค. 2566
uploads/2/2024-01/410955933_122122886534089568_6629370154705335120_n.jpg

นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ในนามประธานเอเอฟเอสเขต เชียงใหม่ และศูนย์อุปถัมภ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารพัฒนาทักษะชีวิต และเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 43 คน คณะครู จำนวน 9 คน เป็นผู้ดูแลนักเรียน ตลอดการดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัคร AFS จากประเทศ เยอรมันนี จำนวน 2 ท่าน คือ Miss Nuria Katharina Hesker และ
Mr. Jago Peters เป็นวิทยากรให้ความรู้ และอาจารย์วิทยากรชาวไทย จำนวน 2 ท่าน คือ อาจารย์สัชฌการ นันติ จากโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม และอาจารย์อริชาภัสร์ ท้าวแก้ว โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม เป็นผู้ประสานงานและเป็นวิทยากรในการดำเนินกิจกรรม
ภายในกิจกรรมประกอบด้วย การแนะนำประเทศ การใช้ชีวิต และการศึกษาในประเทศเยอรมนี ในภาคเช้า และ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ การทำอาหาร และการสร้างเกมกระดานของประเทศเยอรมนี ในภาคบ่าย และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม การตัดตุงไส้หมู และมอบเกียรติบัตรในพิธีปิดกิจกรรม

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.