loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ร่วมขบวนแห่เครื่องพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566
วันที่ 10 พ.ย. 2566
uploads/2/2023-11/400191485_122113228832089568_4282689335909757575_n.jpg

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 06.30 - 10.00 น. นายพิพิฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมด้วย นายสุพจน์ สุขแยง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นำคณะครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมขบวนแห่เครื่องพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 และนำนักเรียนจำนวน 36 คน เข้าร่วมการแสดงฟ้อนเล็บ จากนั้นคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.