loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ประชาสัมพันธ์เปิดตัวแอปพลิเคชั่น Thai Digital ldentity (Thai D) หรือไทยดี
วันที่ 19 มิ.ย. 2566
uploads/2/2023-07/353062621_588166896782214_3007227063500471183_n_1.jpg

19 มิถุนายน 2566 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ให้การต้อนรับนายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ และนายอภิชาต สินณรงค์ ปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์เปิดตัวแอปพลิเคชั่น Thai Digital ldentity (Thai D) หรือไทยดีและอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนใช้งาน ให้กับคณะครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ณ อาคารร่มฟ้าวัฒโนทัย

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.