loading

กิจกรรมของโรงเรียน

แนะแนวการศึกษาต่อจากคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 26 พ.ค. 2566
uploads/2/2023-06/349570925_1302547654033596_1798917093023888033_n.jpg

26 พฤษภาคม 2566 : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับคณาจารย์และบุคลากรจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้ามาแนะแนว และให้ความรู้พร้อมแนวทางในการเข้าศึกษาต่อในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.