loading

กิจกรรมของโรงเรียน

อบรมพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบ E-learning สำหรับครูกลุ่มการเรียนรู้เทคโนโลยี
วันที่ 29 ส.ค. 2565
uploads/2/2022-12/301995353_121789210611527_2963120056218322398_n.jpg

7 สิงหาคม 2565 : กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีจัดการอบรมพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบ E-learning สำหรับครูกลุ่มการเรียนรู้เทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจากนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมครั้งนี้

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.