loading

กิจกรรมของโรงเรียน

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงร่วมกันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
วันที่ 7 ก.ค. 2566
uploads/2/2023-07/358119304_596732589258978_7219046545931963851_n.jpg

7 กรกฎาคม 2566 : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางญาณิศา คำภิระ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงร่วมกันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 5 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.