loading

กิจกรรมของโรงเรียน

มูลนิธิเอเอฟเอส กรุงเทพ AFS ร่วมกับ เอเอฟเอสเขตเชียงใหม่ ศูนย์อุปถัมภ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ (CSR)
วันที่ 4 ก.พ. 2567
uploads/2/2024-02/424974761_122132589008089568_1752463904857781069_n.jpg

วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 มูลนิธิเอเอฟเอส กรุงเทพ AFS ร่วมกับ เอเอฟเอสเขตเชียงใหม่ ศูนย์อุปถัมภ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นำอาสาสมัคร AFS จังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ พร้อมด้วย นักเรียน AFS ปัจจุบัน และนักเรียนเก่า (Returnees) ในเขตเชียงใหม่และลำพูน มาร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ (CSR) ทาสีโรงอาหาร และศาลาพระพุทธ รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับดาราศาตร์และกิจกรรมสันทนาการให้กับน้องๆในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านโป่งรู อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.