loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมค่าย WEP Young Scientists and Astronomy Camp 2023 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เชียงใหม่
วันที่ 17 ธ.ค. 2566
uploads/2/2024-01/411051884_122122674926089568_7605982902911878629_n.jpg

โดยนายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้มอบหมายให้ นางสันทนา จองสกุล หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ ENGLISH PROGRAM และคณะครูห้องเรียนพิเศษ ENGLISH PROGRAM โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมควบคุมและดูแลนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ENGLISH PROGRAM ในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้
ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14, 2/10, 3/10 (นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ENGLISH PROGRAM) จำนวน 71 คน เข้าร่วมกิจกรรม “WEP young scientists and astronomy camp 2023” ศึกษาวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนจากการปฏิบัติกิจกรรม Innovation Lab และ Inspire Lab โดยวิทยากรจาก จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่ และเรียนรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง โดยวิทยากรจากอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.