loading

กิจกรรมของโรงเรียน

พิธีเปิดสนามใหม่และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในโอกาสสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 8 ปี ณ หอประชุมเพิ่มบุญโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวั
วันที่ 11 พ.ย. 2565
uploads/2/2022-12/f3.jpg

วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปร่วมเปิดสนามใหม่ร่วมกับคณะผู้บริหาร สพม.เชียงใหม่ พร้อมร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในโอกาสสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 8 ปี ณ หอประชุมเพิ่มบุญโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.