loading

กิจกรรมของโรงเรียน

เข้าร่วมกิจกรรม กอช. ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเพื่อรับมอบนโยบายแนวทางในการขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในกลุ่มนักเรียน ณ ห้องประชุม “ดารารัศมี” อาคารศูนย์วิทยบริการดารารัศมี
วันที่ 29 มี.ค. 2566
uploads/2/2023-04/338758885_724355116037019_2672300405618176697_n.jpg

วันที่ 29 มีนาคม 2566 : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะครูงานธนาคารโรงเรียนประธานสภานักเรียน และตัวแทนสภานักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม กอช. ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเพื่อรับมอบนโยบายแนวทางในการขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในกลุ่มนักเรียน ณ ห้องประชุม “ดารารัศมี” อาคารศูนย์วิทยบริการดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.