loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ นายอภิวิชญ์ วงษ์วารี
วันที่ 9 พ.ค. 2566
uploads/2/2023-05/345426370_634434591460295_6452591879440162522_n.jpg

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ นายอภิวิชญ์ วงษ์วารี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2566 ในโอกาสที่สอบคัคเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนเตรียมทหาร ทั้งหมด 4 เหล่า (นายร้อย จปร. , นายร้อยตำรวจ , นายเรือ และ นายเรืออากาศ)

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.