loading

กิจกรรมของโรงเรียน

โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-เกาหลี ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 23 มิ.ย. 2566
uploads/2/2023-07/356908653_596179535980950_7187328231568516798_n.jpg

23 มิถุนายน 2566
นางสาวศศิธร ศักดิ์ธนานนท์ ครูสอนภาษาเกาหลี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 แผนการเรียนภาษาเกาหลี จำนวน 40 คน เข้าร่วมโครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-เกาหลี ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การพับชุดฮันบก การทำอาหารเกาหลี การแข่งขันตอบคำถาม และการแสดงโชว์ Cover Dance ของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.