loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมแนะแนวสัญจรโรงเรียนในเครือข่ายให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 อาทิ โรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฎร์,โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ด),โรงเรียนบ้านสันกำแพง,โรงเรียนอนุบ
วันที่ 30 ม.ค. 2566
uploads/2/2023-02/328826821_978671786445509_8131648394672537103_n.jpg

นที่ 23-30 มกราคม 2566 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยงานแนะแนวการศึกษา ร่วมกับงานห้องเรียนพิเศษ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจรโรงเรียนในเครือข่ายให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 อาทิ โรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฎร์,โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ด),โรงเรียนบ้านสันกำแพง,โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่,โรงเรียนเทศบาลหางดง และโรงเรียนบ้านสันป่าสัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
ข่าว/ภาพ เครือข่ายประชาสัมพันธ์งานแนะแนวการศึกษาและงานห้องเรียนพิเศษ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.