loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมการจัดอบรมการเรียนรู้บูรณาการนอกสถานที่ เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน
วันที่ 28 ม.ค. 2566
uploads/2/2023-02/329199372_564670238922720_1126561573232261252_n.jpg

28 มกราคม 2565 : โครงการห้องเรียนพิเศษพื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาที่ 2 ได้จัดกิจกรรมการจัดอบรมการเรียนรู้บูรณาการนอกสถานที่ เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการนอกสถานศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา ครั้งที่ 1 วันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2565 ในหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ และการสร้างเกม

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.