loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ต้อนรับ นายศักดา ศักดิ์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
วันที่ 12 ม.ค. 2567
uploads/2/2024-01/418898746_122127916196089568_6109212054633744735_n.jpg

วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2567 : นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้นายสุพจน์ สุขแยง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยนางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และตัวแทนคณะครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ให้การต้อนรับ นายศักดา ศักดิ์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 117 ปี

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.