loading

กิจกรรมของโรงเรียน

งาน “ราตรีฟ้า-ขาว” ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยสมาคมศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพ
วันที่ 17 ธ.ค. 2565
uploads/2/2023-01/320576831_513040810800510_4627267520465755083_n.jpg

วันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 19.00 น. : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยโรงเรียน คุณครูและบุคลากรของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพที่เป็นศิษย์เก่า ร่วมงาน “ราตรีฟ้า-ขาว” ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยสมาคมศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพ นำโดย นายโยธิน จันทวี นายกสมาคมศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารของสมาคม โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีกิจกรรมการร้องเพลงของศิษย์เก่า การประกวดการแต่งกายยอดเยี่ยม การแสดงของนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และกิจกรรมมอบของรางวัลแก่ศิษย์เก่าที่มาร่วมงาน บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น ณ อาคารร่มฟ้าวัฒโนทัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.