loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ให้การต้อนรับ นายลี ฮี ฮัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยม๊กวอน และคณะ ซึ่งได้มีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) แลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกับมหาวิทยาลัยม๊กวอน
วันที่ 28 ก.ค. 2565
uploads/2/2022-12/292694969_3129329517333091_6314366136273354575_n.jpg

นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ผู้บริหาร ครูผู้สอนภาษาเกาหลี และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายลี ฮี ฮัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยม๊กวอน และคณะ ซึ่งได้มีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) แลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกับมหาวิทยาลัยม๊กวอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม แลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านการศึกษา วัฒนธรรมไทยและเกาหลี ตลอดจนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำวิจัยด้านการศึกษา และการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในวันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมดอกปีบ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.