loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2567 ครั้งที่ 1/2567
วันที่ 9 ก.พ. 2567
uploads/2/2024-02/424775394_122133571562089568_4224892602757460599_n.jpg

9 กุมภาพันธ์ 2567 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในพิธี โดยก่อนเปิดประชุมมีการมอบการ์ดอวยพรวันเกิด ให้กับคณะครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ จากผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีการไหว้พระสวดมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเข้าสู่วาระการประชุม โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ การจัดงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ครั้งที่ 53 ซึ่งจะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ซึ่งการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดขึ้น ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.