loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2567
วันที่ 17 ม.ค. 2567
uploads/2/2024-01/419307746_122128978910089568_4579589894172709977_n.jpg

17 มกราคม 2566 : นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นายสุพจน์ สุขแยง รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2567 ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.