loading

กิจกรรมของโรงเรียน

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพจัดกิจกรรมพิธีสักการะองค์เจ้าหลวงอินทวโรรสสุริยวงษ์
วันที่ 24 มี.ค. 2566
uploads/2/2023-04/337386735_730568135223620_3011042572010604372_n.jpg

24 มีนาคม 2566 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ครบ 117 ปี ได้รับความเมตตาจากพระเทพสิงหวราจารย์ ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้งพระมหาเถระจากวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วัดป่าแดงมหาวิหาร วัดศรีโสดา วัดพันตอง และวัดเมืองสาตรน้อย ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา ในวันดังกล่าว นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นำคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมพิธีจนเสร็จสิ้นกิจกรรม ซึ่งมีการประกอบพิธีสักการะองค์เจ้าหลวงอินทวโรรสสุรยวงษ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 8 ผู้ก่อตั้งโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยได้รับเกียรติจาก เจ้ารัตนา ทิพยเดช ณ เชียงใหม่ นายกสมาคมลูกหลานเจ้านายฝ่ายเหนือ เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ซึ่งในพิธีมีกิจกรรมฟ้อนเล็บโดยคณะศิษย์เก่าและครูเก่าโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จำนวน 118 คน เพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่พระองค์ท่าน ผู้ก่อตั้งโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นอกจากนี้ยังมีพิธีทำบุญอาคารวัฒนา พิธีทำบุญหลังคาเวทีร่มฟ้าวัฒโนทัย ได้รับเกียรติจาก ดร.มานิตย์ ศรีพิทักษ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนั้นยังมีพิธีเจิมแผ่นป้ายห้องเกียรติประวัติตำนานฟ้อนเล็บ-ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานอำนวยการ ภายในงานมีการสวดมนตร์แปลภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันสวดมนตร์แปลภาษาอังกฤษ ของกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯและการแสดงของนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียรวัฒโนทัยพายัพ ชุดการแสดง “ล้านนานาฏดุริยวิถี” และกิจกรรมถวายพานดอกไม้หอมและพวงมะลิสาย สักการะองค์เจ้าหลวงฯ โดยได้รับเกียรติจากสมาคมลูกหลานเจ้านายฝ่ายเหนือ ชมรมครูเก่าโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สมาคมศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อดีตผู้บริหารโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มูลนิธิสมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ ศึกษาธิการภาค 15 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ คณะผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี ณ อาคารร่มฟ้าวัฒโนทัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.