loading

กิจกรรมของโรงเรียน

มอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2566
วันที่ 25 ธ.ค. 2565
uploads/2/2023-01/322081244_906602730704876_4548648626792699708_n.jpg

25 ธันวาคม 2565 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและผู้ปกครองในการมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2566 #ติดตามช่องการรับสมัครนักเรียน ม.1 ,ม.4 ปีการศึกษา 2566 www.wattano.ac.th

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.