loading

กิจกรรมของโรงเรียน

สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2565
วันที่ 16 พ.ย. 2565
uploads/2/2022-11/313983889_454575183474720_6790804670226831013_n.jpg

15 พฤศจิกายน 2565 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2565 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมกันนั้นได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่สอบผ่านธรรมศึกษา ชั้นตรี –โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งว่างเว้นไปนาน เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 โดยในพิธีได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระราชวิสุทธิเวที รองเจ้าคณะภาค 7 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และให้ความเมตตามอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ โดยมีนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวคำปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวง ภายในงานได้รับเกียรติจาก ฝ่ายบริหารของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยมีกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ดำเนินการประสานงาน และนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 , 2/4 , 2/5 เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งมีการสร้างความเข้าใจในการสอบธรรมศึกษา โดย พระครูโสภณปริยัติ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร ณ อาคารหอประชุม 117 วัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.