loading

กิจกรรมของโรงเรียน

คณะครูโรงเรียนจอมทอง ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการดำเนินการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์การแพทย์ (MSP)
วันที่ 23 มิ.ย. 2565
uploads/2/2022-11/289639884_3104067569859286_5064314883851221621_n.jpg

วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นายประวิทย์ ปวีณเกียรติคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมด้วยคณะครูห้องเรียนพิเศษโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้ให้การต้อนรับ นายอภิรักษ์ คงทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง และคณะครูโรงเรียนจอมทอง ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการดำเนินการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์การแพทย์ (MSP) โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ณ ห้องสารสนเทศ และ หอประชุมวัฒโนทัย 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ข่าว/ภาพ เครือข่ายประชาสัมพันธ์งานห้องเรียนพิเศษโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.