loading

กิจกรรมของโรงเรียน

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "12 สิงหา มหาราชินี" ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
วันที่ 19 ก.ค. 2566
uploads/2/2023-07/361191018_604143078517929_3813737897448986646_n.jpg

นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางญาณิศา คำภิระ รองผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหาร พร้อมคณะครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "12 สิงหา มหาราชินี" ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.