loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 31 ม.ค. 2566
uploads/2/2023-02/e2893800687d11c15b39625fedd3bcd6.jpg

31 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ผู้บริหาร และคณะครู งานลูกเสือ และยุวกาชาด โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการต้อนรับสมาชิกใหม่ การประดับเข็มยุวกาชาด และการปฏิญาณตน รวมถึงเป็นการทบทวนหลักการทางยุวกาชาด ตลอดจนเพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดได้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
ข่าว/ภาพ เครือข่ายประชาสัมพันธ์งานลูกเสือ และยุวกาชาด โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.