loading

กิจกรรมของโรงเรียน

จกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 9 มิ.ย. 2565
uploads/2/2022-11/285482391_3093543680911675_3769164540028795816_n.jpg

พฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยงานกิจกรรมโรงเรียน ร่วมกับสภานักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนั้น มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ หลังเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครูประธานในพิธี นายสุพล ประสานศรี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้ให้เกียรติร่วมประดับเข็มให้กับสภานักเรียน เพื่อแสดงความยินดีในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดปีการศึกษา 2564 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่อาคารร่มฟ้าวัฒโนทัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.