loading

กิจกรรมของโรงเรียน

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน พิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ (หน่วยพิธีแจ่งกู่เฮือง) ซึ่งจะจัดพิธีในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565
วันที่ 14 มิ.ย. 2565
uploads/2/2022-11/287526224_3096511913948185_6219426489128867612_n.jpg

วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565 : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน พิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ (หน่วยพิธีแจ่งกู่เฮือง) ซึ่งจะจัดพิธีในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 ในการประชุมครั้งนี้มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ หน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมใจในการดำเนินการจัดพิธีครั้งนี้ เช่น เทศบาลวัดศรีปิงเมือง ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลสวนปรุง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ผู้แทนจาก AIA โรงเรียนวัดศรีปิงเมือง ชุมชนพวกเปีย ตัวแทนจากร้านค้าและประชาชน เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน “พิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่” (หน่วยพิธีแจ่งกู่เฮือง) ณ ห้องประชุมดอกปีบ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.