loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ประจำปี 2566
วันที่ 1 ต.ค. 2566
uploads/2/2023-10/384472403_641963974735839_2164045564975690062_n.jpg

วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566
นางพัชรินทร์ แสนแปง หัวหน้าคณะผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ประจำปี 2566 ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.