loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ร่วมกิจกรรมในเทศกาล Youth Festival
วันที่ 17 ก.พ. 2567
uploads/2/2024-02/424705519_122135131502089568_7461906768764687906_n.jpg

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567: นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทกและงานอนามัยโรงเรียนและพยาบาล กลุ่มบริหารงานบุคคล(กิจการนักเรียน) ได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในเทศกาล Youth Festival โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมพลังเยาวชนทุกคนเข้าถึงบริการสุขภาพที่เท่าเทียม ปลอดภัย และเป็นมิตร สนับสนุนให้เยาวชนและหน่วยงานภาคีเครือข่ายผลักดัน ขับเคลื่อนประเด็นการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.