loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชบูชาเสาอินทขีล ในงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล ประจำปี 2565 ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 30 พ.ค. 2565
uploads/2/2022-11/284475229_3086451994954177_4720674340923622374_n.jpg

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น. นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางญานิศา คำภิระ นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมด้วย นางศรีภรณ์ ณะวงศ์ษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นำข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชบูชาเสาอินทขีล ในงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล ประจำปี 2565 ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.