loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ปีการศึกษา 2565 “30 ปี ชาวสันติสุข สร้างคุณค่าให้ตนเองและชุมชน” ณ โรงเรียนสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 12 ม.ค. 2566
uploads/2/2023-01/325212958_1397830674291663_6503213496219591733_n.jpg

12 มกราคม 2566 : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางญาณิศา คำภิระ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ปีการศึกษา 2565 “30 ปี ชาวสันติสุข สร้างคุณค่าให้ตนเองและชุมชน” ณ โรงเรียนสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ข่าว/ภาพ เครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงบประมาณ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.