loading

กิจกรรมของโรงเรียน

พิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมวิชาการ ( Northern English Medium Instruction programmes Open House 2022 ) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด
วันที่ 6 ก.ย. 2565
uploads/2/2022-12/302298672_402385192027053_3176370745725157020_n.jpg

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดย นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมวิชาการ ( Northern English Medium Instruction programmes Open House 2022 ) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกันนั้นได้มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมทีมงาน เข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมวิชาการ Northern Open House 2022 ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Be Smart, Be Focused, Be Better together" โดยโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้ส่งกิจกรรมการประกวดแข่งขัน รวมทั้งสิ้น 12 รายการ ณ อาคารศูนย์วิทยบริการดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.