loading

กิจกรรมของโรงเรียน

นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 11-12 (นักเรียนห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP)) จำนวน 60 คน ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) จังหวัดเชียงใ
วันที่ 19 ก.พ. 2566
uploads/2/2023-04/332289252_1657647144688742_3448906668660487656_n.jpg

วันอาทิตย์ ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยงานห้องเรียนพิเศษ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP) ได้จัดทำโครงการส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565
ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 11-12 (นักเรียนห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP)) จำนวน 60 คน ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) จังหวัดเชียงใหม่
โดย นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางพัชรินทร์ แสนแปง หัวหน้าห้องเรียนพิเศษโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นางสิรดา สารสมลักษณ์ หัวหน้าห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP) นำคณะครูห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP) ร่วมควบคุม และดูแล นักเรียนในการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้
ข่าว/ภาพ : ประชาสัมพันธ์ของห้องเรียนพิเศษ ISMP โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.