loading

กิจกรรมของโรงเรียน

วันพระราชทานนามโรงเรียนครบรอบ 67 ปี
วันที่ 7 ม.ค. 2567
uploads/2/2024-01/416328229_122126750888089568_4732171662836477803_n.jpg

วันอาทิตย์ ที่ 7 มกราคม 2567 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีวันคล้ายวันพระราชทานนามโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ครบรอบ 96 ปี โดยได้รับเกียรติจาก นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และได้นำคณะผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ภาคีเครือข่าย ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมสักการะและวางพวงมาลาเพื่อถวายเป็นราชสดุดี แด่สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ผู้พระราชทานนามโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยมี นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นผู้อัญเชิญพระราชประวัติของสมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ
กิจกรรมในภาคเช้าประกอบด้วยพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ณ พระวิหารพระเจ้าแค่งคม โดยได้รับความเมตตาจากพระเถระ สำนักวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดพันอ้น วัดดวงดี ในการประกอบศาสนพิธีในครั้งนี้ จากนั้น ได้ประกอบพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ ประกอบด้วยขบวนอัญเชิญเครื่องสูง และการฟ้อนบวงสรวงเพื่อถวายเป็นราชสักการะ รวมทั้ง พิธีวางพวงมาลา ซึ่งได้รับเกียรติจาก หน่วยงานองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาธิการภาค 15 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ และโรงเรียนในสังกัดประถมศึกษาเชียงใหม่ ภาคีเครือข่าย มูลนิธิศรีสวรินทิรา ผู้ประสานงาน อพสท. หลังจากนั้น คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมถวายมาลัยข้อพระกร เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ผู้พระราชทานนามโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
ในโอกาสนี้ ประธานในพิธี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัล “คนดีศรีสวรินทิราฯ” ประจำปี 2567 ในการนี้ นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้กล่าวขอพระราชทานเบิกตัวนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เพื่อเข้ารับมอบทุนการศึกษาประเภทช่วยเหลือพิเศษ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.