loading

กิจกรรมของโรงเรียน

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา
วันที่ 12 ก.ค. 2565
uploads/2/2022-12/293279573_3117881448477898_6395658179526863030_n.jpg

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-16.00 น. โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยงานกิจกรรมโรงเรียน ร่วมกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 7 วัด คือวัดศรีเกิด วัดหมื่นเงินกอง วัดเมธัง วัดพวกเเต้ม วัดพันแหวน วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดพระเจ้าเม็งราย โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพร้อมคณะครูตัวเเทนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ วัดศรีเกิด คณะสีเขียว ณ วัดหมื่นเงินกอง คณะสีเหลือง ณ วัดเมธัง คณะสีแดง ณ วัดพวกแต้ม คณะสีชมพู ณ วัดพันแหวน คณะสีม่วง ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร คณะสีแสด ณ วัดพระเจ้าเม็งราย นำโดยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพ นำโดยนายโยธิน จันทวี นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีศีลธรรม มีความรู้ความสามารถต่องานที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.