loading

กิจกรรมของโรงเรียน

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 9 ม.ค. 2567
uploads/2/2024-01/418841483_122127442718089568_3717538776044285404_n.jpg

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายมานิตย์ ศรีพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานการประชุม โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อรับฟัง ทิศทางการบริหารงานโรงเรียน ของผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นายพิพัฒน์ สายสอน ที่เข้าเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 พร้อมกันนั้น นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้สวัสดีปีใหม่และขอพรปีใหม่ จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ณ ห้องสารสนเทศ อาคารวัฒนา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายมานิตย์ ศรีพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานการประชุม โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อรับฟัง ทิศทางการบริหารงานโรงเรียน ของผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นายพิพัฒน์ สายสอน ที่เข้าเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 พร้อมกันนั้น นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้สวัสดีปีใหม่และขอพรปีใหม่ จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ณ ห้องสารสนเทศ อาคารวัฒนา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.